دسامبر 25, 2019

دربستی به تمام نقاط ایران

✅انجام اردو و تورهای 🕋زیارتی🏞سیاحتی،تجاری،علمی،فرهنگی،ورزشی،تفریحی و …. توسط ناوگانهای حمل و نقل به روز(اتوبوس و مینی بوس) 🚍رزرو اتوبوس 🚌رزرو میدل باس 🚐رزرو مینی بوس @terminalqazvin @qazvinterminal @qazvingardeshbot دربستی به تمام نقاط ایران 💼شرکت کاسپین شکوه شریف 🌐سامانه هوشمند اجاره اتوبوس و مینی بوس Terminali.ir sarkargar.com 🏪پایانه ترمینال مسافربری قزوین ۰۹۱۹۱۸۱۷۶۹۸☎️ 📭qazvinterminal@gmail.com

Read More

دربستی به تمام نقاط ایران

✅انجام اردو و تورهای ,زیارتی,سیاحتی،تجاری،علمی،فرهنگی،ورزشی،تفریحی و …. توسط ناوگانهای حمل و نقل به روز(اتوبوس و مینی بوس) 🚍رزرو اتوبوس 🚌رزرو میدل باس 🚐رزرو مینی بوس @qazvinbus @qazvinrental @qazvintour @qazvintourist @qazvinterminal دربستی به تمام نقاط ایران 💼شرکت کاسپین شکوه شریف 🌐سامانه هوشمند اجاره اتوبوس و مینی بوس Terminali.ir sarkargar.com 🏪پایانه ترمینال مسافربری قزوین ۰۹۱۹۱۸۱۷۶۹۸☎️ 📭qazvinterminal@gmail.com

Read More