سامانه هوشمند اجاره اتوبوس و مینی بوس

سامانه هوشمند اجاره اتوبوس و مینی بوس

🚍پایانه مسافربری ترمینال قزوین🚍
سامانه هوشمند اجاره اتوبوس و مینی بوس(تورهای زیارتی،سیاحتی،تجاری،علمی،فرهنگی،ورزشی و ‌..
@QazvinBusTerminal
@QazvinTerminal
🏕QazvinTour
🏖Qazvin Tourist
⛱Qazvin Travel
🏝Qazvin Tourism
09191817698
sarkargar.com
Terminali.ir
دربستی به تمام نقاط ایران
https://t.me/terminalqazvin