دربستی به تمام نقاط ایران

دربستی به تمام نقاط ایران

✅انجام اردو و تورهای ,زیارتی,سیاحتی،تجاری،علمی،فرهنگی،ورزشی،تفریحی و ….
توسط ناوگانهای حمل و نقل به روز(اتوبوس و مینی بوس)
🚍رزرو اتوبوس
🚌رزرو میدل باس
🚐رزرو مینی بوس

@qazvinbus

@qazvinrental
@qazvintour

@qazvintourist
@qazvinterminal
دربستی به تمام نقاط ایران
💼شرکت کاسپین شکوه شریف
🌐سامانه هوشمند اجاره اتوبوس و مینی بوس
Terminali.ir
sarkargar.com
🏪پایانه ترمینال مسافربری قزوین ۰۹۱۹۱۸۱۷۶۹۸☎️
📭qazvinterminal@gmail.com